Stručni članci

U zrelim godinama života, a posebice kada se javlja potreba za pomoći drugih u svakodnevnom životu česta je pojava ugovorno formalizirati i osigurati skrb i brigu oko svojeg uzdržavanja putem nasljedno pravnog ugovora doživotnog uzdržavanja koji je dvostrano obvezatan i naplatan.

Stjecatelj nekretnine koju je stekao nekim pravnim poslom (kupoprodajom, darovanjem, zamjenom, ostavinom i dr.), odlukom suda, nasljeđivanjem ili temeljem zakona u pravnom smislu postaje vlasnik nekretnine tek upisom prava vlasništva nekretnine u zemljišnim knjigama. Svaka promjena vlasništva nastala nakon trenutka njegovog faktičnog stjecanja...

Uzdržavanje djeteta (alimentacija) je obveza roditelja koji ne živi sa njim da sa svoje strane mjesečno namiruje životne troškove i potrebe djeteta, a koja se obveza i visina utvrđuje prilikom razvoda braka od strane suda ukoliko se supružnici (roditelji) sami nisu međusobno oko toga sporazumjeli.

Brak se razvodi odlukom suda u provedenom postupku koji je bitno jednostavniji i brži u slučaju kada supružnici nemaju zajedničku malodobnu djecu, a posebice ukoliko je sporazumno podnesen.

Zakon predviđa obvezu poslodavca da prije nekog od predviđenih vrsta otkaza ugovora o radu uputi pismeno upozorenje odnosno opomenu pred otkaz kako se u pravilu formulira, a zbog nastalih kršenja obveza iz radnog odnosa prema mišljenju poslodavca. Opomenu pred otkaz poslodavac nije dužan uputiti u slučaju izvanrednog otkaza ukoliko zbog...

Plaća je osnovna obaveza poslodavca prema radniku koja je uređena prije svega ugovorom o radu koji je u najbitnijem temeljen na Zakonu o radu.