Stručni članci

Brak se razvodi odlukom suda u provedenom postupku koji je bitno jednostavniji i brži u slučaju kada supružnici nemaju zajedničku malodobnu djecu, a posebice ukoliko je sporazumno podnesen.

Zakon predviđa obvezu poslodavca da prije nekog od predviđenih vrsta otkaza ugovora o radu uputi pismeno upozorenje odnosno opomenu pred otkaz kako se u pravilu formulira, a zbog nastalih kršenja obveza iz radnog odnosa prema mišljenju poslodavca. Opomenu pred otkaz poslodavac nije dužan uputiti u slučaju izvanrednog otkaza ukoliko zbog...

Plaća je osnovna obaveza poslodavca prema radniku koja je uređena prije svega ugovorom o radu koji je u najbitnijem temeljen na Zakonu o radu.