Zaštita prava iz radnog odnosa

2023-08-24

Zakon predviđa obvezu poslodavca da prije nekog od predviđenih vrsta otkaza ugovora o radu uputi pismeno upozorenje odnosno opomenu pred otkaz kako se u pravilu formulira, a zbog nastalih kršenja obveza iz radnog odnosa prema mišljenju poslodavca. Opomenu pred otkaz poslodavac nije dužan uputiti u slučaju izvanrednog otkaza ukoliko zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili druge važne činjenice nije moguć nastavak radnog odnosa.

Dobivenu pisanu opomenu pred otkaz zaposlenik ne mora nužno primiti kao alarmantnu u smislu gubitka radnog mjesta jer sama po sebi izravno ne proizvodi pravne posljedice, no kako je i naslovljena, stvara pretpostavku za otkaz. U navedenom smislu je treba ozbiljno shvatiti jer se u slučaju ponavljanja situacije stvaraju sve pretpostavke zakonskim temeljem otkaza ugovora o radu koji vjerojatno neće biti moguće poništiti niti u radnom sporu.

Obzirom na činjenicu da opomena pred otkaz sama izravno ne proizvodi učinke na pravni položaj zaposlenika, zakon niti ne predviđa da bi se pravnim instrumentom (zahtjevom za zaštitu prava radnika iz radnog odnosa) išla poništavati, niti je to zakonski ni praktično moguće jer time radniku nije povrijeđeno niti jedno pravo iz radnog odnosa, zbog čega se smatra da on nema valjani pravni interes za formalno poništenje opomene putem sudske zaštite, a koja je okolnost sasvim suprotna u slučaju otkaza.


Zakonska je obveza poslodavca omogućiti zaposleniku odgovor na opomenu pred otkaz, a koji odgovor zaposlenika na opomenu pred otkaz nije njegova obveza, ali svakako odgovor treba dati (obranu) ukoliko zaposlenika smatra da je neutemeljena opomena. Na ovaj način će se u slučaju da poslodavac ističe ovu opomenu pred otkaz u mogućem budućem otkazu ugovora o radu ili u radnom sporu po tužbi zaposlenika radi poništenja otkaza, postojati iznešena obrana zaposlenika koja će u određenoj mjeri (ili u cijelosti) opovrgnuti ranije izrečenu opomenu pred otkaz. U protivnom bi se mogla stvoriti slika da je zaposlenik prešutno pristao navode i terećenja iz izrečene opomene pred otkaz.

Kako je opomena pred otkaz zakonska obveza poslodavca prije otkazivanja ugovora o radu zaposleniku, logično se postavlja pravno pitanje njezine vremenske relevantnosti nakon njezinog izricanja, odnosno u kojem roku je poslodavac može nakon njezinog izricanja isticati kao ispunjenu zakonsku pretpostavku otkaza po izrečenoj opomeni. O navedenom zakon ništa ne precizira, a niti nema jasne sudske prakse, već ostaje na diskrecionoj ocjeni suda koji donosi odluku o konkretnoj situaciju u predmetu, no praktično, opomena izrečena npr. 2 godine i više prije otkaza ne bi smjela biti smatrana kao ispunjenjem zakonske obveze poslodavca na izricanja opomene prije otkazivanja.

odvjetnik

DUŠKO VUČEVAC

Savska cesta l7, Zagreb

dusko.vucevac@hotmail.com

tel. 01/4829-216, 099/502-2465