Pravne usluge

Radno pravo

 • zastupanje u radnim sporovima
 • sastav ugovora o radu
 • sastav odluka o otkazu
 • ugovor o sporazum o raskidu radnog odnosa
 • sastav pravilnika o radu
 • sastav kolektivnih ugorova  

Obiteljsko pravo

 • naplata alimentacije
 • ostvarenje skrbništva
 • postupak razvoda
 • sastav bračnih ugovora
 • provođenje postupaka radi povećanja ili smanjenja alimentacije

Ugovorno pravo

 • sastav svih vrsta građanskih i trgovačkih ugovora
 • prethodna provjera kvalitete i uređenosti vlasničkog stanja   

Kazneno i prekršajno pravo 

 • obrane u kaznenim i prekršajnim postupcima
 • zastupanje u građansko pravnim sudskim postupcima 
 • zastupanje u postupcima osiguranja dokaza

Ovršno pravo 

 • pokretanje i provođenje ovršnih postupaka te naplate alimentacije

Odštetno pravo 

 • u postupcima naknade štete

Upravno pravo

 • provođenje upravnih postupaka i upravnih sporova

Trgovačko pravo

 • zastupanje u trgovačkim sporovima
 • sastav trgovačkih ugovora
 • registracija i preoblikovanje trgovačkih društava   

Stvarno pravo

 • upisa prava vlasništva
 • prijenos prava vlasništva
 • zastupanje u vlasničkim sporovima
 • dioba bračne stečevine
 • postupci diobe nekretnina

Nasljedno pravo

 • provođenje ostavinskih postupaka
 • sastav oporuka
 • sastav ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Zemljišnoknjižno pravo

 • uknjižba prava vlasništva
 • uređenje vlasničkog stanja nekretnine
 • parcelacije, etažiranja, pojedinačni z.k. ispravni postupci

Ustavno pravo

 • sastav ustavnih tužbi
 • Zastupanje u postupcima arbitraže
 • Provođenje stečajnog postupka i prijava potraživanja u stečajnim postupcima