Razvod braka uz malodobnu djecu

2023-08-24

Brak se razvodi odlukom suda u provedenom postupku koji je bitno jednostavniji i brži u slučaju kada supružnici nemaju zajedničku malodobnu djecu, a posebice ukoliko je sporazumno podnesen.

Bračna (i izvanbračna) zajednica se u pravnom smislu smatra raskinutom ukoliko supružnici ne žive zajedno dulje od godinu dana.

U slučaju kada supružnici imaju zajedničko maloljetno dijete (ili djecu) postupak razvoda nužno započinje zahtjevom (pismenim ili usmenim na zapisnik) za obveznim savjetovanjem jednog od supružnika centru za socijalnu skrb prema nadležnosti posljednjeg zajedničkog prebivališta.

Svrha obveznog savjetovanja je suočiti roditelje sa svim nužnim životnim pitanjima budućeg razdvojenog života i u potpunosti ih međusobno obvezujuće urediti. Radi se o pitanjima s kojim od roditelja i na kojoj adresi prebivalište će dijete stanovati, kako često, na koji način i gdje bi se djete (ili djeca) viđalo s drugim roditeljem, utvrđenje visine obveze mjesečnog uzdržavanja tog roditelja, a koji postignuti dogovor postaje Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

U ovoj fazi postupka roditelji (supružnici) dakako ne mogu biti zastupani po punomoćnicima već ga provode osobno osim u slučaju postojanja obiteljskog nasilja kada se obavljaju odvojeni razgovori djelatnika CZSS sa roditeljima. Ukoliko neki od roditelja uporno ne želi pristupiti na ove razgovore to se pismeno konstatira kao odlučan razlog nemogućnosti provođenja.


Kao rezultat obveznog savjetovanja nadležni ured CZSS sačinjava u roku od 60 dana izvješće u kojim se utvrđuje; -da li su roditelji obostrano sudjelovali, čijom se inicijativom pokreće postupak, da li roditelji imaju nastale i predstojeće situacije, te položaja i obveza u koji bi mogli biti dovedeni za slučaj nepostojanja dogovora.

Ukoliko je postignut dogovor u postupku obveznog savjetovanja i postigli sporazum o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi koji nije stariji od 6 mjeseci, mogu ga podnijeti nadležnom sudu koji ima sve uvjete za donošenje odluke o razvodu..

Ukoliko u postupku obveznog savjetovanja nije postignut sporazum o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji bivaju upućeni u postupak obiteljske medijacije od strane CZSS. Obiteljska medijacija nije zakonski nužan postupak koji je se provodi kada po ocjeni stručnog tima CZSS ili posebno educiranog obiteljskog medijatora nije moguće uspostaviti komunikaciju supružnika zbog njihovih taško poremećenih odnosa.

U situaciji ne postizanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, a potom neuspjeha obiteljske medijacije supružnik inicijator podnosi tužbu za razvod braka nadležnom sudu koji u parničnom postupku izvodi potrebne dokaze i vještačenja radi utvrđenja svih relevantnih okolnosti koje nisu mogle biti dogovorene, a nužne za osiguranje što kvalitetnijih uvjeta života djeteta (djece), te donosi odluku o svim pitanjima (razvodu, određivanju sa kojim će od roditelja živjeti dijete, visinu mjesečnog uzdržavanja od strane drugog roditelja i njegova viđenja i druženja s djetetom.

Roditeljska skrb može biti utvrđena kao zajednička što je u pravilu i samostalna. Ako se utvrđenim činjeničnim stanjem u postupku procjeni da bi zbog ponašanja nekog od roditelja zajednička skrb bila na štetu djeteta, utvrđuje se samostalna skrb kojom se u praktično ograničava roditeljska skrb drugog roditelja. U naravi se roditeljska skrb, osim svakodnevne i uobičajene odnosi na; zastupanje u važnim osobnim pitanjima i pravima djeteta kao promjene osobnog imena djeteta, promjena prebivališta ili boravišta, izbor liječnika, načina liječenja, transfuzije ili promjene vjerske pripadnosti.

U paničnom postupku bez sporazuma roditelja sud imenuje posebnog skrbnika djetetu , te putem stručnog djelatnika nastoji saznati i njegovo mišljenje.


odvjetnik DUŠKO VUČEVAC
Savska cesta 17, Zagreb
dusko.vucevac@hotmail.com
tel. 01/4829-216, 099/502-2465